Warto być we wspólnocie, aby przeżyć tyle radości. Młodzież z grup parafialnych (Kłaj – Piekielnik) na wypoczynku w Zakopanym podczas ferii.