Misje Święte od 22.04 – 29.04.18 roku  – przygotowanie duchowe do Uroczystości 100-lecia Parafii.

Misją Świętym przewodniczyli O. Eugeniusz oraz O. Jacek – Redemptoryści.