„W mocy Ducha Bożego” -to temat roku. Jako ochrzczeni musimy być świadomi, że napełnieni Duchem Świętym, mamy dzielić się wiarą z innymi. Dzieci z Koła Misyjnego „Oremus” uczyniły to jako Kolędnicy Misyjni. Wyrażamy wielką wdzięczność tym wszystkim, którzy towarzyszyli dzieciom w przygotowaniu i kolędowaniu, a więc Rodzicom i Dziadkom małych Kolędników. Dziękujemy także tym, którzy włączyli się w tę formę dzielenia się wiarą, przyjęli Kolędników i złożyli ofiary na misje. Zostaną one w całości (tj. w kwocie 2314,25zł) przekazane na pomoc dzieciom w Rwandzie i Burundi, gdzie pracują misjonarze Archidiecezji Krakowskiej.

Zapewniamy o pamięci modlitewnej za wszystkich ofiarodawców i życzymy wszelkich darów Ducha Świętego w Nowym Roku.

 Kolędnicy Misyjni wraz z opiekunką.