Wspólnota parafialna dziękuje za czuwanie w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim:

 – Lektorom i ministrantom

– Dziewczynom ze scholi

– Harcerzom

– Strażakom

– wszystkim wiernym, którzy podjęli godzinne czuwanie.

Niech Jezus zmartwychwstały wszystkich darzy łaskami.