Proboszcz:
Ks. mgr Jan Bierowiec, Kanonik E.c., Rok święceń: 1995                                                         
Rezydent:
Ks. mgr Kazimierz Budek, Kanonik R.M., Rok święceń: 1977