FUNDUSZ CMENTARZA

Numer rachunku        12 86190006 0050 0507 2943 0001

ODEZWA DO PARAFIAN I GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH NASZ PARAFIALNY CMENTARZ

W bieżącym roku 2019 rozpoczęliśmy prace porządkowo – remontowe starego cmentarza jak również podjęliśmy trud otwarcia cmentarza nowego wokół kaplicy cmentarnej:

  1. Na starym cmentarzu zostało wymienione ogrodzenie.
  2. Będzie także ogrodzenie cmentarza od strony „Tusznicy”.
  3. Na wiosnę planujemy wykonać nowe alejki na starym cmentarzu jak również wiele innych prac.
  4. Plac nowego cmentarza jest już ogrodzony oraz odmalowana elewacja kaplicy cmentarnej. Zostały wybudowane dwa kolumbaria; miejsca na składanie prochów w urnach.
  5. Rozpoczęliśmy wytyczanie alejek na nowym cmentarzu i wymianę kostki wokół kaplicy.

Rada parafialna ustaliła, że każda rodzina w parafii powinna wpłacić na Fundusz cmentarny 500 złotych – może być w ratach. Podobnie powinny postąpić rodziny mieszkające poza parafią a mające groby swoich bliskich na naszym cmentarzu. Ta wpłata uiszczona w całości daję gwarancję, że groby opłacone będą zachowane na 20 lat.   

Jeżeli natomiast jakaś rodzina nie wpłaci na Fundusz cmentarny w razie nowego pochówku uiszcza w kancelarii parafialnej 2000 złotych.

NUMER KONTA 12861900060050050729430001

Bank Spółdzielczy – dopisek Fundusz cmentarny

Wpłaty prosimy uiścić do końca 2019 r.

W razie jakichkolwiek niejasności kontakt z proboszczem Parafii – tel. 12 284150

                                                                               Ks. Kazimierz Budek, proboszcz

                                                                                                          Rada Parafialna 

Od soboty 30 maja został zniesiony limit wiernych we Mszy Świętej. Obowiązuje jednak dla zachowania bezpieczeństwa zasłanianie ust i nosa – MASECZKĄ oraz odstęp 2 m między osobami.

Intencje Mszy św. 19-25.10.2020r.

Dzień

Intencja

Poniedziałek

6.30

1.

+ Bronisława Sasnolecka – od rodz. Marzec z Rzezawy

Poniedziałek

18.00

1.

++ Józefa i Ryszard Satora

2.

(poza) + Józef Włodarczyk – od mieszkańców ul. Płachcińskiego i Krótkiej

Wtorek

6.30

1.

+ Stanisław Kogut – od Elżbiety i Kaźmierza Cholewa z Cikowic  

Wtorek

18.00

1.

W int. Bogu wiadomej

2.

+ Kamil Marasek w 4 rocz. śm.

Środa

6.30

1.

+ Władysław Sobas – od rodz. Jurkowskich

Środa

18.00

1.

+ Stanisław Gałat

2.

++ Katarzyna Szczudło w 15 rocz. śm., Józef m., Jerzy s.

Czwartek

6.30

1.

+ Wanda Słonina – od Władzi

2.

+ Mieczysław Zabiega – od Teresy i Kazimierza Szydłowskich z Proszówek

Czwartek

18.00

1.

+ Irena Matoga

Piątek

6.30

1.

+ Anna Wróbel – od Krystyny i Iwony z rodz.

2.

+ Tadeusz Sobas – od Janka z rodz.

Piątek

18.00

1.

+ Tadeusz Ślęczek – od pracowników Firmy Maskort

       Sobota

6.30

1.

+ Maria Marasek – od syna Zbigniewa

        Sobota

14.00

1.

Dziękczynna za łaski 65 – lat małżeństwa z prośbą o dalsze bł. Boże dla Bronisławy i Stefana  

Sobota

18.00

1.

++ Maria Galas w 8 rocz. śm., Jan m., i rodziców

2.

+ Ryszard Chrobak

Niedziela

8.00

1.

++ Józef i Maria Miękina, Stanisław s.

2.

++ Andrzej Chorop w 5 rocz. śm., i jego rodziców

Niedziela

10.00

1.

+ Tadeusz Szczudło

2.

++ Piotr, Anna, Franciszek Mięso, Krzysztof Chmielarz 

Niedziela

11.30

1.

++ Józef Włodarczyk, Stanisława ż., Czesław s.

2.

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Bożej i zdrowie w dalszej posłudze kapłańskiej dla ks. Tadeusza w dniu imienin – od Rady Parafialnej  

Niedziela

17.00

1.

++ Józef Cierniak w rocz. śm., Tadeusz Mięso, Maria ż.

Intencje Mszy św. 12-18.10.2020r.

Dzień

Intencja

Poniedziałek

6.30

1.

+ Jerzy Bondyra – od współpracowników U.M.K.Stachowicza

Poniedziałek

18.00

1.

+ Wiktoria i Stanisław Wróbel

2.

(poza) + Irena Włodarczyk – od koleżanek i kolegów ze szkoły

Wtorek

6.30

1.

+ Emilia Włodarczyk – od rodziny Korbutów

Wtorek

19.00

1.

+ Czesław Garścia, Krzysztof syn i Jacek syn

2.

­+ Stanisław Ślęczek, Katarzyna ż., Franciszek s.

 

3.

W int. Bogu wiadomej

Środa

6.30

1. + Józef Mięso – od Dyrekcji i koleżanek Małopolskiego Oddziału Przewozów Regionalnych w Krakowie

2. + Bogusław Piekarski – w 7 dniu po śmierci – od żony 

Środa

18.00

1.

Dziękczynna w 20 rocz. śl., z prośbą o opiekę Matki Bożej i zdrowie dla rodziny oraz światło Ducha Świętego w nauce dla dzieci  

2.

Dziękczynna za udaną operację i powrót do zdrowia dla Ewy

Czwartek

6.30

1.

+ Jan Świętek – od kolegów z pracy

2.

+ Maria Michna – od rodziny z Cikowic

Czwartek

18.00

1.

++ Anna i Jakub Patra 

Piątek

6.30

1.

+ Anna Cieślak – od rodz. Kamusińskich

2.

+ Mieczysław Kierzek – od wnuczki Pauliny z Mateuszem

Piątek

18.00

1.

++Stanisława Sobas, Franciszek m., Janina Chorop – od Pauliny z rodziną

Sobota

6.30

1.

+ Stanisław Łysek – w 30 dniu po śmierci – od syna z rodziną

Sobota

18.00

1.

++ Roman Węglarz i rodziców

2.

+ Ewa Rak w 16 rocz. śm.

Niedziela

8.00

1.

++ Józef Palich w 7 rocz. śm., i rodziców

2.

++ Michalina Mazur w 11 rocz. śm., Bronisław m., Józef s.

Niedziela

10.00

1.

W 54 rocz. śl. Janiny i Mieczysława i 27 rocz. śl., Grażyny i Tomasza

Niedziela

11.30

1.

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej nad rodziną dla Tomasza i Elżbiety w 16 rocz. śl.   

2.

++ Zdzisław i Sabina Rozkocha, Ewa Godzic

Niedziela

17.00

1.

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Ireny w 90 rocz. ur.