FUNDUSZ CMENTARZA

Numer rachunku        12 86190006 0050 0507 2943 0001

ODEZWA DO PARAFIAN I GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH NASZ PARAFIALNY CMENTARZ

W bieżącym roku 2019 rozpoczęliśmy prace porządkowo – remontowe starego cmentarza jak również podjęliśmy trud otwarcia cmentarza nowego wokół kaplicy cmentarnej:

  1. Na starym cmentarzu zostało wymienione ogrodzenie.
  2. Będzie także ogrodzenie cmentarza od strony „Tusznicy”.
  3. Na wiosnę planujemy wykonać nowe alejki na starym cmentarzu jak również wiele innych prac.
  4. Plac nowego cmentarza jest już ogrodzony oraz odmalowana elewacja kaplicy cmentarnej. Zostały wybudowane dwa kolumbaria; miejsca na składanie prochów w urnach.
  5. Rozpoczęliśmy wytyczanie alejek na nowym cmentarzu i wymianę kostki wokół kaplicy.

Rada parafialna ustaliła, że każda rodzina w parafii powinna wpłacić na Fundusz cmentarny 500 złotych – może być w ratach. Podobnie powinny postąpić rodziny mieszkające poza parafią, a mające groby swoich bliskich na naszym cmentarzu. Ta wpłata uiszczona w całości daję gwarancję, że groby opłacone będą zachowane na 20 lat.   

Jeżeli natomiast jakaś rodzina nie wpłaci na Fundusz cmentarny w razie nowego pochówku uiszcza w kancelarii parafialnej 2000 złotych.

NUMER KONTA 12861900060050050729430001

Bank Spółdzielczy – dopisek Fundusz cmentarny

Wpłaty prosimy uiścić do końca 2019 r.

W razie jakichkolwiek niejasności kontakt z proboszczem Parafii – tel. 12 284150

                                                                               Ks. Kazimierz Budek, proboszcz

                                                                                                          Rada Parafialna 

Intencje Mszy świętych 23-29.11.20r.

Dzień

Intencja Mszalna

Poniedziałek

6.30

1.

+ Tadeusza Kaczmarka w 30 rocz. śm.

Poniedziałek

17.00

1.

+ Bartłomieja Kaliściaka – od Adama i Ani z rodz. 

2.

(poza) +Alicję Pietruszewską – od pracowników Firmy „Meble Niemieckie”

Wtorek

6.30

1.

+ Jana Włodarza

Wtorek

17.00

1.

++ Władysławę Sobas, Józefa m.

2.

(poza) + Mariana Kozioł – od rodz. Goryczków

Środa

6.30

1.

+ Mieczysława Saka – od syna Piotra z rodz.

Środa

17.00

1.

+ Marię Kałucką – od Jacka z rodz.

2.

(poza) + Józefę Mikuła – od rodz. Trojanowskich

Czwartek

6.30

1.

+ Helenę Wojas

Czwartek

17.00

1.

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Marii w 70 urodziny oraz 45 rocz. śl. Jana i Marii  

2.

(poza) + Ferdynanda Tokarza – od rodz. Rączków

Piątek

6.30

1.

+ Bogumiłę Kowal – od rodz. Zajtów z Bochni

2.

+ Franciszkę Dziedzic – od córki Lidii z rodz.

Piątek

17.00

1.

+ Janinę Kowal w 30 dniu po śm. – od syna Adama z rodz.

Sobota

6.30

1.

+ Janinę Skrzypek – od wnuczki Jadwigi z rodz.

Sobota

17.00

1.

++ Andrzeja Kosturek, Genowefę ż.

2.

++ Stanisława Gałata, Janinę ż. – od rodz. Korbut z Targowiska

Niedziela

8.00

1.

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie dla Henryka z okazji ur.

2.

+ Andrzeja Janiczaka w dniu imienin

Niedziela

10.00

1.

++ Tadeusza Sobasa, Andrzeja Rysa

Niedziela

11.30

1.

+ Irenę Włodarczyk w dniu ur.

2.

Dziękczynna za otrzymane łaski i dary Ducha Świętego w nauce dla Weroniki w 15 urodziny 

Niedziela

17.00

1.

Dziękczynna za zdrowie i łaski z prośbą o dalsze Boże bł. dla Stanisława

Intencje Mszy świętych 16-22.11.20r.

Dzień

Intencja Mszalna

Poniedziałek

6.30

1.

+ Bogusław Mierzwa w 30 dniu po śm. – od brata z rodz.

Poniedziałek

17.00

1.

++ Krzysztof i Wiesław Kurdziel

2.

(poza) + Józef Włodarczyk – od pracowników syna PPH Juka

Wtorek

6.30

1.

+ Kazimiera Kwater – od rodz. Jurków

Wtorek

17.00

1.

++ Jan Marosz, Magdalena ż.

2.

+ Krystyna Kamusińska – od Jakuba z rodz. 

Środa

6.30

1.

+ Mieczysław Wróbel – od rodz. Łukaczyk

2.

+ Władysław Niewolski – od sąsiadów Kasi i Bartka

Środa

17.00

1.

O zdrowie dla Parafian i pokój na świecie

Czwartek

6.30

1.

+ Stanisław Solarz w 25 rocz. śm.

 

Czwartek

17.00

1.

+ Kazimierz Rajtar – od koleżanek córki ze Szpitala w Makowie Podhalańskim

2.

Dziękczynna za łaski z prośbą o bł. Boże, zdrowie dla Rafała w 10 urodziny

Piątek

6.30

1.

+ Stanisława Kowal – od córki Stanisławy z mężem

2.

+ Jan Stala – od rodz. Szostaków

Piątek

17.00

1.

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla Wiktorii w 1 roczek 

Sobota

6.30

1.

+ Bogusław Piekarski – od siostry z mężem i dziećmi

Sobota

17.00

1.

+ Stanisława Stachura w 5 rocz. śm.

2.

+ Wojciech Wrona w 10 rocz. śm.

 

Niedziela

8.00

1.

++ Stanisław Stachura w 5 rocz. śm., zm. rodziców, Franciszki Kowal, Adama Zapadlińskiego

2.

+ Urszula Szychowska – do syna z żoną

 

Niedziela

10.00

1.

+ Andrzej Filipiec

2.

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla Beaty w 40 rocz. ur.

Niedziela

11.30

1.

++ Franciszek Ruszaj w 25 rocz. śm., Maria ż.

Niedziela

17.00

1.

++ Józef Nowak w 40 rocz. śm., Marta ż., i ich rodziców