FUNDUSZ CMENTARZA

Numer rachunku        12 86190006 0050 0507 2943 0001

ODEZWA DO PARAFIAN I GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH NASZ PARAFIALNY CMENTARZ

W bieżącym roku 2019 rozpoczęliśmy prace porządkowo – remontowe starego cmentarza jak również podjęliśmy trud otwarcia cmentarza nowego wokół kaplicy cmentarnej:

  1. Na starym cmentarzu zostało wymienione ogrodzenie.
  2. Będzie także ogrodzenie cmentarza od strony „Tusznicy”.
  3. Na wiosnę planujemy wykonać nowe alejki na starym cmentarzu jak również wiele innych prac.
  4. Plac nowego cmentarza jest już ogrodzony oraz odmalowana elewacja kaplicy cmentarnej. Zostały wybudowane dwa kolumbaria; miejsca na składanie prochów w urnach.
  5. Rozpoczęliśmy wytyczanie alejek na nowym cmentarzu i wymianę kostki wokół kaplicy.

Rada parafialna ustaliła, że każda rodzina w parafii powinna wpłacić na Fundusz cmentarny 500 złotych – może być w ratach. Podobnie powinny postąpić rodziny mieszkające poza parafią a mające groby swoich bliskich na naszym cmentarzu. Ta wpłata uiszczona w całości daję gwarancję, że groby opłacone będą zachowane na 20 lat.   

Jeżeli natomiast jakaś rodzina nie wpłaci na Fundusz cmentarny w razie nowego pochówku uiszcza w kancelarii parafialnej 2000 złotych.

NUMER KONTA 12861900060050050729430001

Bank Spółdzielczy – dopisek Fundusz cmentarny

Wpłaty prosimy uiścić do końca 2019 r.

W razie jakichkolwiek niejasności kontakt z proboszczem Parafii – tel. 12 284150

                                                                               Ks. Kazimierz Budek, proboszcz

                                                                                                          Rada Parafialna 

Dziękujemy parafianom, którzy kierują prośbę, aby podać konto parafialne, ponieważ chcą wpłacić ofiarę na utrzymanie parafii mając na uwadze obecną sytuację epidemii. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary i prosimy wiernych, którzy chcą pomóc, żeby wpłacali na powyższe konto dopisując (zamiast fundusz cmentarny) ofiara na tacę.  Bóg zapłać za ofiary.  

Przypomnienie!!!

Intencje mszalne na danym pogrzebie przyjmujemy TYLKO do książki pogrzebowej, żeby nie zapełniać książki z intencjami bieżącymi na dany dzień tygodnia czy miesiąca.

Musimy mieć miejsce w książce na bieżące intencje, które chcecie zamówić. A jak wiemy zdarzają się, także sytuacje nieszczęśliwe gdzie od razu musimy Msze odprawić a wówczas nie mamy miejsca w książce na intencje, ponieważ jest zapełniona intencjami pogrzebowymi. 

Z danego pogrzebu przyjmujemy tylko od najbliższej rodziny w 7 dniu po śmierci oraz w 30 dniu po śmierci.

Pozostałe intencje pogrzebowe tak jak już mamy wypracowany zwyczaj są wpisywane w danym tygodniu gdzie jest miejsce. W książce pogrzebowej są zapisywane daty, że dana Msza była odprawiona w danym dniu w parafii. 

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość. Bóg zapłać. Duszpasterze.  

Od soboty 30 maja został zniesiony limit wiernych we Mszy Świętej. Obowiązuje jednak dla zachowania bezpieczeństwa zasłanianie ust i nosa – MASECZKĄ oraz odstęp 2 m między osobami.

                                 Intencje Mszy św. od 03.08 –   09.08.2020 r.

Dzień

Intencja

Poniedziałek

6.30

1

+ BARBARĘ Styczeń od dzieci z rodzinami

2

+ BERNADETĘ Ćwiertniak od męża

Wtorek

18.00

1

++ WYPOMINKOWA

2

++ JÓZEFA Wróbla w rocznicę śmierci, MARIĘ żonę, JERZEGO Tomczaka w I rocznicę śmierci

Środa

6.30

1

+ ZDZISŁAWA Ślęczka od córki Magdaleny z mężem

2

+ ANTONIEGO Tokarza od córki Eweliny z rodziną

Czwartek

18.00

                         

1

+ BERNADETĘ Ćwiertniak od męża

2

+ MARIĘ Kosińską od Róż Różańcowych

Piątek

6.30

1

+ ZOFIĘ Migdał od siostry Małgorzaty z rodziną

Piątek

18.00

1

O zdrowie i opiekę Matki Bożej w 10 urodziny dla Laury

2

O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Sobota

18.00

1

+ STANISŁAWA Wójcika od sąsiadów Bloku 15-tego os. Piastów

2

+ MARIĘ Wróbel od kuzyna Kazimierza z rodziną

Niedziela

8.00

1

Dziękczynna za łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej w 10 rocznicę ślubu dla Angeliki i Jakuba oraz syna Antosia

2

+ JOZEFA Miękinę, MARIĘ żonę, STANISŁAWA syna

Niedziela

10.00

1

+ MARIĘ Gądor od Członkiń Róży Zelatorki Zofii

2

+ KRYSTYNĘ Wydra

3

Poza Parafią

+ JÓZEFA Tomasika od Danuty Sobas z rodziną

Niedziela

17.00

1

Dziękczynna za łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie dla Renaty i Grzegorza w rocznicę ślubu

                                Intencje Mszy św. od 10.08 –   16.08.2020 r.

Dzień

Intencja

Poniedziałek

6.30

1

+ GRZEGORZA Świderskiego od rodziców

2

Poza Parafią

+ ANDRZEJA Wojasa od Zakola i Gołego Brzegu

Wtorek

18.00

1

++ ZOFIĘ, ZYGMUNTA Lewickich, ZOFIĘ, FRANCISZKA, JANA Mięso

2

O zdrowie dla Jerzego

3

Poza Parafią

+ MIECZYSŁAWĘ Nowak od sąsiadów

Środa

6.30

1

+ JANINĘ Skrzypek od wnuczki Jadwigi z rodziną

2

++ JANINĘ Nowak w rocznicę śmierci, ANTONIEGO męża, WIESŁAWA syna

3

Poza Parafią

+ IRENEUSZA Bobek od Teresy Bartoszek z rodziną

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

Czwartek

19.00

                         

1

++ CZESŁAWA Garście, KRZYSZTOFA syna

2

+ JOLANTĘ Włodarczyk od brata Andrzeja z żoną

3

Dziękczynna za opiekę Matki Bożej Fatimskiej z prośbą o zdrowie, Boże błog. w rodzinie

Piątek

6.30

1

++ JANINĘ Jawień, MARIĘ Kołodziej w 30 rocznicę śmierci

2

+ RYSZARDA Chrobaka od siostry Barbary

3

+ WALERIĘ Skała od syna z rodziną

UROCZYSTOŚĆ

MB WNIEBOWZIĘTEJ

Sobota

8.00

1

+ KAZIMIERZA Włodek w 34 rocznicę śmierci

2

Dziękczynna za łaski z prośbą o zdrowie i opiekę

Matki Bożej w 18 urodziny dla Szymona od chrzestnej z rodziną  

UROCZYSTOŚĆ

MB WNIEBOWZIĘTEJ

Sobota

10.00

1

+ MARIĘ Gądor w dniu imienin

2

Dziękczynna za łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie dla Aleksandry i Grzegorza w 25 rocznicę ślubu

UROCZYSTOŚĆ

MB WNIEBOWZIĘTEJ

Sobota

18.00

1

++ MARIANA, MARIANNĘ Gawrońskich w rocznicę śmierci

2

++ MARIĘ, FRANCISZKA Nowak, MARIĘ córkę, zięcia WŁADYSŁAWA Czubaka

Niedziela

8.00

1

++ STANISŁAWA, GENOWEFĘ Olearczyk, JERZEGO syna, EWĘ Strzak

2

W intencji wiernych, którzy przygotowali I ołtarz na Boże Ciało o zdrowie, potrzebne łaski

Niedziela

10.00

1

++ JANINĘ, EDWARDA Goryczka

2

W intencji wnuków i prawnuków

Niedziela

17.00

1

+ HELENĘ Buda w I rocznicę śmierci od Heleny Sosnowskiej

2

+ MARIĘ Marasek od córki Krystyny