FUNDUSZ CMENTARZA

Numer rachunku        12 86190006 0050 0507 2943 0001

            Intencje Mszy św. od 17.02.20 –  23.02.2020 r.

 Dzień

Intencja

Poniedziałek

630

1

++ EUGENIĘ Szydlik, ZMARŁYCH RODZICÓW KAROLA I MARIĘ

Poniedziałek

1700

1

+ JERZEGO Sobasa – Greg.

2

Poza Parafią

+ TERESĘ Solarz od rodziny Dźwierzyńskich z Kalwarii Zebrzydowskiej

Wtorek

630

1

+ GRZEGORZA Polaka od rodziny Ireny i Romana Szczudło

Wtorek

1700

1

+ STEFANA Czapkę od rodziny Motołów

2

+ JERZEGO Sobasa – Greg.

Środa

630

1

+ JERZEGO Bondyrę od współpracowników UMK ze Stachowicza

Środa

1700

1

+ JERZEGO Sobasa – Greg.

2

+ ANNĘ Cieślak w 2 rocznicę śmierci

Czwartek

630

1

+ EMILIĘ Włodarczyk od pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej

Czwartek

1700

1

+ IZABELĘ Irzabkę od koleżanek

2

+ JERZEGO Sobasa – Greg.

Piątek

630

1

+ JÓZEFA Mięso od Dyrekcji, koleżanek i kolegów z Oddziału Małopolskiego Przewozów Regionalnych w Krakowie

Piątek

1700

1

+ JERZEGO Sobasa – Greg.

2

+ STANISŁAWĘ Kuźdym

Sobota

630

1

+ JERZEGO Sobasa – Greg.

Sobota

1700

1

++ JANINĘ Śledziowską, ANNĘ Piwowar, TADEUSZA syna

2

+ JÓZEFA Świętka w 6 rocznicę śmierci 

Niedziela

800

1

++ MARIĘ Buczek, 20 rocznicę śmierci, JANA męża, ANIELĘ, JÓZEFA Snoch, ZMARŁYCH Z RODZINY MIĘSÓW, REJDUCHÓW, ZUCHÓW

2

+ JERZEGO Sobasa – Greg.

Niedziela

1000

1

++ WŁADYSŁAWA, ZOFIĘ Nowak, STANISŁAWA syna, MARIĘ Sobas, KAZIMIERZA męża

2

++ STANISŁAWĘ Włodarczyk w 1 rocznicę śmierci, JÓZEFA męża, CZESŁAWA syna

Niedziela

1130

1

++ MARIĘ Wojas w rocznicę śmierci, WALENTEGO męża, WŁODZIMIERZA syna, ANDRZEJA Janiczak

Niedziela

1700

1

++ STANISŁAWĘ, JAKUBA Chyl, MARIĘ, FRANCISZKA Nowak