FUNDUSZ CMENTARZA

Numer rachunku        12 86190006 0050 0507 2943 0001

ODEZWA DO PARAFIAN I GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH NASZ PARAFIALNY CMENTARZ

W bieżącym roku 2019 rozpoczęliśmy prace porządkowo – remontowe starego cmentarza jak również podjęliśmy trud otwarcia cmentarza nowego wokół kaplicy cmentarnej:

  1. Na starym cmentarzu zostało wymienione ogrodzenie.
  2. Będzie także ogrodzenie cmentarza od strony „Tusznicy”.
  3. Na wiosnę planujemy wykonać nowe alejki na starym cmentarzu jak również wiele innych prac.
  4. Plac nowego cmentarza jest już ogrodzony oraz odmalowana elewacja kaplicy cmentarnej. Zostały wybudowane dwa kolumbaria; miejsca na składanie prochów w urnach.
  5. Rozpoczęliśmy wytyczanie alejek na nowym cmentarzu i wymianę kostki wokół kaplicy.

Rada parafialna ustaliła, że każda rodzina w parafii powinna wpłacić na Fundusz cmentarny 500 złotych – może być w ratach. Podobnie powinny postąpić rodziny mieszkające poza parafią a mające groby swoich bliskich na naszym cmentarzu. Ta wpłata uiszczona w całości daję gwarancję, że groby opłacone będą zachowane na 20 lat.   

Jeżeli natomiast jakaś rodzina nie wpłaci na Fundusz cmentarny w razie nowego pochówku uiszcza w kancelarii parafialnej 2000 złotych.

NUMER KONTA 12861900060050050729430001

Bank Spółdzielczy – dopisek Fundusz cmentarny

Wpłaty prosimy uiścić do końca 2019 r.

W razie jakichkolwiek niejasności kontakt z proboszczem Parafii – tel. 12 284150

                                                                               Ks. Kazimierz Budek, proboszcz

                                                                                                          Rada Parafialna 

Od soboty 30 maja został zniesiony limit wiernych we Mszy Świętej. Obowiązuje jednak dla zachowania bezpieczeństwa zasłanianie ust i nosa – MASECZKĄ oraz odstęp 2 m między osobami.

Intencje Mszy św. 14-20.09.2020r.

Dzień

Intencja

Poniedziałek

6.30

1.

+ Irenę Włodarczyk – od kolegów i koleżanek z chóru „Gaudium”

2.

+ Zofię Perdek – od pracowników PKP Intercity Kraków (poza)

Poniedziałek

18.00

1.

Greg. – + WiktoriaTajduś 

Wtorek

6.30

1.

Greg. – + WiktoriaTajduś 

Wtorek

18.00

1.

+ Stanisław Marek

2.

+ Agnieszka Kamionka – od rodziny Jalior (poza)

Środa

6.30

1.

+ Krystyna Kamusińska – od Dominika z rodziną

Środa

18.00

1.

Greg. – + Wiktoria Tajduś 

2.

+ Alicję Pietruszewską – od pracowników Firmy „Meble Niemieckie” (poza)

Czwartek

6.30

1.

Greg. – + Wiktoria Tajduś 

Czwartek

18.00

1.

+ Annę Wróbel – w 30 dniu po śmierci – od siostrzeńca Mateusz z rodziną

2.

+ Józef Tomasik – od rodziny Bogacz (poza)

Piątek

6.30

1.

W int. chorych na I – Piątek

2.

+ Mieczysława Nowak – od pracowników Oddziału Neurologicznego Szpitala Rydygiera w Krakowie (poza)

Piątek

18.00

  1.

Greg. – + Wiktoria Tajduś 

  2.

+ Krystynę Mięso – w 30 dniu po śmierci – od syna Janusza z rodziną

Sobota

6.30

1.

Greg. – + Wiktoria Tajduś 

2.

+ Ireneusz Bobek – od rodziny Czyrnek (poza)

Sobota

18.00

1.

++ Janinę Włodarczyk – Smyk, Jana i Mariana mężów, Danutę c., Mariana i Bolesława zięciów  

2.

++ rodziców Katarzynę i Franciszka Kaczmarczyk oraz członków rodzin

Niedziela

8.00

1.

Greg. – + Wiktoria Tajduś 

2.

+ Eugenia Rejduch – od mieszkańców Gęsiarni (poza)

Niedziela

10.00

1.

++ Regina i Jana Dul, Zygmunta Czubocha

2.

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę w dalszym życiu w 30 rocz. śl. Haliny i Stanisława

Niedziela

11.30

1.

+ Marian Kubas w 23 rocz. śm.

2.

O bł. Boże dla mieszkańców ul. Rybackiej i Gołego Brzegu, którzy przygotowali III Ołtarz na Boże Ciało

Niedziela

17.00

1.

+ Jerzy Bondyra w 4 rocz. śm.