Schola to grupa dziewczyn, która wielbi Boga swoim śpiewem, szczególnie zajmując się oprawą niedzielnej Mszy Świętej. Spotykamy się w salce parafialnej i wspólnie śpiewamy i gramy na instrumentach. W naszej parafii są dwie grupy scholii: młodsza i starsza. Wspólnym śpiewem uświetniamy ważne uroczystości Kościelne oraz dwie niedzielne Msze. By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Konieczne jest za to, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą. Śpiewanie w scholi jest ponadto pracą zespołową i każdy ma możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg najhojniej obdarował, czy to będzie piękna barwa głosu, czy też jego donośność, czy to będzie poczucie rytmu, pamięć muzyczna, ale też i dowcip, miłe usposobienie. Każdy z nas został obdarzony rozmaitymi talentami w różnym stopniu i ważne jest, ażeby otrzymane dary dobrze spożytkować.

 

 PRÓBY DLA SCHOLISTEK (w salce przy parafii)

   Niedziela Święta oraz inne nabożeństwa
Grupa młodsza (do klasy VI) 11:00 Pół godziny przed Mszą
Grupa starsza 9:20